Universiteti i Edinburgut
31 Maj, 2022

Universiteti i Edinburgut

-Shteti: Mbretëria e Bashkuar
-Qyteti: Edinburg
-Njësitë e jashtme: sistem VRF DC inverter
-Njësitë e brendshme: Kanalor & Kasetë