Projektet
Meso me shume
Projekte Midea
Winter Palace Rusi
Universiteti i Edinburgut
Midea Headquarter Building
Aeroporti i Pekinit Capital Terminal 3