Problemi i kompresorit të kondicionerit – si ta parandaloni?
17 Tetor, 2022

Problemi i kompresorit të kondicionerit – si ta parandaloni?

8 mënyra për të shmangur problemet e kompresorit të kondicionerit.

Mirëmbajtja e kondicionerit është thelbësore për të mbajtur kondicionerin tuaj të funksionojë mirë. Megjithatë, shumë konsumatorë e nënvlerësojnë mirëmbajtjen, duke menduar se gjithçka është në rregull për sa kohë që njësia është ende duke ftohur ose ngrohur. Megjithatë, problemet me kondicionerin tuaj nuk shoqërohen gjithmonë me shenja të prekshme dhe të jashtme. Është gjithashtu mirë të dini se kur e përdorni pajisjen tuaj shpesh, pjesët e saj mund të konsumohen, veçanërisht nëse nuk e përdorni me mençuri.Në këtë kuptim, për të shijuar komoditetin maksimal të ajrit të kondicionuar për sa më gjatë të jetë e mundur, duhet të kujdeseni për kondicionerin tuaj ashtu siç kujdeseni për veten. Në këtë mënyrë, gjasat për një avari serioze janë shumë më të vogla dhe faturat tuaja të energjisë do të jenë më të ulëta. Mirëmbajtja e rregullt parandaluese, pastrimi i njësisë dhe përdorimi i arsyeshëm janë çelësat për një jetëgjatësi të gjatë të kondicionerit.

Një problem për t’u kujdesur veçanërisht, pasi mund të jetë i pariparueshëm

Një problem për t’u kujdesur në veçanti, pasi mund të jetë i pariparueshëm, është kompresori. Cfare problemesh mund te kete  kompresori  dhe çfarë masash parandaluese mund të merrni, ne do ta ndajmë me ju këtë material.

Pse crregulimi i kompresorit të kondicionerit është një problem serioz?

Detyra kryesore e kompresorit është (siç thotë emri i tij) të kompresojë ftohësin nga një gaz në një lëng. Për shkak të përbërjes së tij, ftohësi mund të shndërrohet në gaz në temperatura dhe presion veçanërisht të ulëta. Në këtë proces, freoni thith me sukses nxehtësinë në sistem.E gjithë kjo tregon se kompresori është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit të kondicionimit. Ka shumë pjesë lëvizëse dhe riparimi i tij mund të jetë jashtëzakonisht i shtrenjtë. Kjo është arsyeja pse ka raste kur i gjithë kondicioneri duhet të ndërrohet për shkak të kompresorit të dëmtuar.

7 hapa për të parandaluar problemet e kompresorit

Shkaku i avarise të kompresorit më së shpeshti qëndron në problemet në një pjesë tjetër të sistemit që çojnë në mbingarkesë. Le të hedhim një vështrim në 7 hapat që duhen ndjekur për të shmangur këtë lloj problemi.

  1. Kontrolloni për rrjedhje të ftohësit

Ftohësi ndërvepron me kompresorin dhe kështu thith nxehtësinë. Nëse fuqia e kondicionerit fillon të ulet dhe efikasiteti fillon të humbasë, mund të jetë për shkak të një rrjedhjeje freoni.

Nivelet e ulëta të ftohësit do të bëjnë që kondicioneri të punojë shumë më tepër pasi njësia punon shumë më tepër. Kjo tendosje në sistem mund të dëmtojë kompresorin.

Nëse rrjedh Freon, fikni kondicionerin dhe kërkoni ndihmë profesionale. Ftohësi përmban kimikate të rrezikshme për njerëzit dhe mjedisin dhe thithja e tij mund të shkaktojë helmim.

  1. Merrni pjesët e duhura rezervë

Pavarësisht se cili është defekti në sistemin tuaj të ajrit të kondicionuar, besoni gjithmonë një teknik të kualifikuar. Ai jo vetëm që do të dijë të bëjë riparimet e nevojshme, por do të dijë edhe se me cilat pjesë këmbimi të punojë.

  1. Pastroni serpentinat e ajrit të kondicionuar

Pluhuri dhe papastërtitë grumbullohen si në pjesën e jashtme ashtu edhe në atë të brendshme gjatë funksionimit të kondicionerit. Nëse serpentinat e kondicionerit janë shumë të ndotura, kjo do të pengojë lirimin e nxehtësisë. Në kushte të tilla, kompresori fillon të punojë jashtë orarit për të hequr nxehtësinë në sistem. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të pastroni rregullisht serpentinat.

  1. Mbajeni kompresorin të lubrifikuar mirë

Është e rëndësishme ta mbani kompresorin të lubrifikuar mirë me lubrifikant vaji sepse ka shumë pjesë lëvizëse.Kjo do t’ju ndihmojë të shmangni konsumimin e këtyre pjesëve dhe nevojën për riparime. Ne ju këshillojmë gjithashtu të kontaktoni një teknik profesionist për këtë hap.

  1. Kontrolloni kanalet e thithjes

Siç thamë, kompresori krijon presion që formohet në linjat e thithjes. Në rast se këto linja bllokohen ose dëmtohen rrisin presionin dhe nxehtësinë në sistem. Kjo në mënyrë të pashmangshme do të çojë në dështimin e kompresorit për shkak të mbinxehjes.

  1. Kontrolloni për defekte elektrike

I gjithë sistemi i ajrit të kondicionuar funksionon me energji elektrike. Nëse ndodh një defekt elektrik, acidet mund të fillojnë të grumbullohen në sistem.Këto acide mund të dëmtojnë shumë nga komponentët e kondicionerit, duke përfshirë kompresorin. Gjatë mirëmbajtjes së sistemit të kondicionimit kontrollohen dhe ndërrohen të gjitha telat dhe siguresat e dëmtuara.

  1. Pastroni rregullisht kondicionerin

Kondicioneri ka linja kullimi për kullimin e ujit, serpentina ftohëse dhe kanale ajri, filtra ajri që mund të ndoten nëse nuk pastrohen rregullisht. Burimet e këtyre ndotësve janë të shumtë, nga papastërtitë, myku, madje edhe mbetjet e dëmtuesve deri te kimikatet dhe patogjenët që janë të dëmshëm për shëndetin e njeriut.Ky grumbullim i papastërtive mund të mbushe sistemin dhe të shkaktojë dështim të kompresorit.

Mënyra më e lehtë për të parandaluar problemet e kompresorit

Mënyra më e lehtë për të parandaluar problemet  e kompresorit mbulon të gjitha 7 hapat menjëherë. Gjithashtu, mirëmbajtja e rregullt profesionale e sistemit do të ndihmojë në zbulimin në kohë të çdo problemi , shmangien e riparimeve të kushtueshme dhe madje zëvendësimin e kondicionerit me një të ri.